IBAD-2019 CONGRESS  
 

April 25-26, 2019
Uppsala - SWEDEN

 

         
          
ICES-2019 CONGRESS    

               June 18-19, 2019
           Istanbul - TURKEY   
 

     
                 
 For Details       -         Detaylı Bilgi                                                                           
                                                    
       For Details           -            Detaylı Bilgi                           

 Değerli araştırmacılar,

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD) ve İzlek Akademikdergi (izlek) kongrelerden bağımsız olarak da makale kabul etmektedir.
Eğitim ve sosyal bilimler ile ilgili çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ibad dergisine,
sağlık ve fen bilimleri ile ilgili çalışmalarınızı ise http://dergipark.gov.tr/izlek dergisine gönderebilirsiniz. 

Dergilerimiz hızlı editoryal hizmet vermektedir.
Dergilerimizin sekreterya hizmetleri http://www.dergieditoru.com tarafından yürütülmektedir.

  
Hakem sürecini başarıyla geçen makaleler bekletilmeden gelecek sayı altında yayına alınacaktır. 
 


Anasayfaya Git