• https://www.facebook.com/ibadcongress/
  • https://twitter.com/ibad_bilimsel
IMPORTANT DATES
ÖNEMLİ TARİHLER
SCOPES
KONU BAŞLIKLARI / KAPSAM
ABSTRACT SUBMISSION
BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDER

Kapsam

Scopes 
All academicians and researchers who study on all sciences are welcome to IBAD-2020 E-Congress. Main topic of the congress is Advances, Problems and Results in the Education and the Sciences. However, we will give priority submissions about COVID-19 and Turkish war of independence.
Topics of interest for submission include, but are not limited to:

HUMANITIES

Anthropology

Archaeology
Architecture
Art, Art history
Ethics
Folklore Studies
History
Language & Linguistics
Literature, Literary Theory & Criticism
Methodological Studies in Humanities
Multidisciplinary Studies in Humanities
Music
Philosophy
Poetry
Religion
Theater

SOCIAL SCIENCES

Communication

Economics
Finance
Geography
Law
Management
Marketing
Urban Studies
Methodology
Planning & Development
Psychiatry
Psychology
Politics and Political Science
Sociology
Sports Sciences

Women's StudiesEDUCATION     
     
Education of Science
Higher Education
Arts Educaiton
Sciences and Mathematics Education
Social Sciences Education
Turkish Education
E-Learning
Elementary Education
Foreign Language Education
Tearcher Training
and others.

ENGINEERING SCIENCES

HEALTH SCIENCES 
ARTIFICAL INTELLIGENCE (AI)  

Artificial Intelligence (AI) and its Applications      
Artificial Intelligence (AI) in Education
Artificial Intelligence (AI) in Social Sciences
Artificial Intelligence (AI) in Engineering Fields
Artificial Intelligence (AI) in Social Media 
and others.
PHILOLOGY 


and other scientific research.


 
                           KAPSAM                         

Kongremizin  ana teması "Eğitimde ve Bilimsel Çalışmalarda Son Gelişmeler, Araştırma Yöntemleri, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri" olarak belirlenmiştir. 
Kongremiz bununla beraber yaşamış olduğumuz küresel salgın nedeniyle Covid-19 ve Milli Mücadelemizin 100. Yılı olması nedeniyle de Milli Mücadele ile ilgili çalışmalara öncelik verecektir. 

Ancak diğer temalardaki çalışmalar da kabul edilecektir.Online (çevirimiçi) olarak düzenlenecek IBAD-2020 E-Congress aşağıdaki belirtilen alanlarda çalışan tüm araştırmacılara açıktır:

EĞİTİM

Bil
gisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi 
Eğitim Bilimleri 
Güzel Sanatlar Eğitimi 
Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi 
Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi 
Özel Eğitim 
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 
Temel Eğitim
Türkçe Eğitimi 
Yabancı Dil Eğitimi FİLOLOJİ 

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Çeviribilim
Dünya Dilleri ve Edebiyatları 
Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri
Karşılaştırmalı Edebiyat
Klasik Türk Edebiyatı
Türk Dili
Türk Halk Bilimi
Yeni Türk EdebiyatıGÜZEL SANATLAR 

Geleneksel Türk Sanatları
Müzik
Plastik Sanatlar
Sahne Sanatları
Sinema
Tasarım
Taşınabilir Kültür Varlıkları&
Sanat Eserleri Restorasyonu ve Konservasyonu

YAPAY ZEKA

Yapay Zeka ve Uygulamaları
Eğitimde Yapay Zeka
Sosyal Bilimlerde Yapay Zeka
Mühendislik Alanlarında Yapay Zeka
Sosyal Medyada Yapay Zeka                 


                          SOSYAL, 

Açık ve Uzaktan Öğrenme
Arkeoloji
Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Avrupa Birliği
Bankacılık ve Sigortacılık
Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat
Beşeri ve İktisadi coğrafya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bölgesel Çalışmalar
Çağdaş Dünya Tarihi
Çocuk Gelişimi
Dilbilimi
Ekonometri
Erken Hıristiyan ve Bizans Sanatları
Eskiçağ Tarihi
Felsefe
Finans
Fiziki Antropoloji ve Paleoantropoloji
Fiziki Coğrafya
Gazetecilik ve Medya Çalışmaları
Gelişim Psikolojisi 
 BEŞERİ       VE     İDARİ 

Kamu Yönetimi
Makro İktisat
Maliye
Mikro İktisat
Muhasebe
Nicel Karar Yöntemleri
Organizasyon
Ortaçağ Tarihi
Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti
Öğrenme‐Bilişsel‐Biyo‐Deneysel Psikoloji
Pazarlama
Reklamcılık
Sanat Tarihi
Sinema
Siyasal Düşünceler
Siyasal Hayat ve Kurumlar
Siyaset Bilimi
Siyasi Tarih
Sosyal Hizmet
Sosyal Politika
Sosyal Psikoloji
Sosyal ve Kültürel Antropoloji


BİLİMLER

Genel Türk Tarihi
Görsel İletişim Tasarımı
Halkla İlişkiler
İktisadi Düşünce
İktisat Tarihi
İletişim Çalışmaları
Uluslararası İktisat
Uluslararası Ticaret
Üretim ve Operasyon Yönetimi
Yeniçağ Tarihi
Yönetim Bilişim Sistemleri

Sosyoloji
Turizm
Türk İslam Sanatı
Uluslararası İlişkiler
Uygulamalı Psikoloji
Yakınçağ Tarihi
Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları
Yönetim ve Strateji
Yükseköğretim Çalışmaları

 


HUKUK

Anayasa Hukuku
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
Genel Kamu Hukuku
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi
Hukuk Tarihi
İdare Hukuku
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Mali Hukuk
Medeni Hukuk
Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku
Milletlerarası Kamu Hukuku
Milletlerarası Özel Hukuk
Roma Hukuku
Ticaret Hukuku

SPOR BİLİMLERİ


İLAHİYAT

MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ

SAĞLIK BİLİMLERİ


Flag Counter