• https://www.facebook.com/ibadcongress/
  • https://twitter.com/ibad_bilimsel
IMPORTANT DATES
ÖNEMLİ TARİHLER
SCOPES
KONU BAŞLIKLARI / KAPSAM
ABSTRACT SUBMISSION
BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDER

Önemli Tarihler

Dates  

 First Call

 June 5, 2020

 Deadline

 August 21, 2020

 Registration fee deadline

 August 24, 2020 

 Submission Result

 Within 4-10 days after submission.

 Congress dates

 September 1-2, 2020

 Full text submission 

 * optional / not mandatory

 September 3-15, 2020

 

Önemli Tarihler

  İlk çağrı

   5 Haziran 2020

  Bildiri özeti gönderimi son gün

   21 Ağustos 2020

  Kayıt ücreti son gün

   24 Ağustos 2020 

  Sonucun bildirilmesi

   Gönderim tarihinden itibaren ortalama 4-10 gün içinde

  Kongre tarihleri

    1-2 Eylül 2020

  Tam metinlerin gönderimi son tarih (Bildiriler  kitabı için)

  * isteğe bağlı / zorunlu değil

    3-15 Eylül 2020

 

Flag Counter