• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Yayın Olanakları

Yayın Olanakları

1. Tüm bildirilerin özetleri ISBN'li ve editörlü e-kitap olarak yayımlanacaktır.

2. İsteyen katılımcılarımızın tam metin bildirileri ISBN'li ve editörlü e-kitap olarak yayımlanacaktır. Tam metin bildiriler kitabı Türkçe ve İngilizce olarak iki ayrı kitap halinde hazırlanacaktır. Bildiriler kitabında yayımlanan tüm tam metin bildirilere ücretsiz olarak DOI numarası atanacaktır. Türkçe tam metin bildiriler kitabı indekslenmek üzere uluslararası indekslere gönderilecektir. İngilizce tam metin bildiriler kitabı ise indekslenmesi talebiyle Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index'e gönderilecektir. Kitabımızın indekslenmesinin kabul edilmesi halinde yazarlarımıza bilgi verilecektir.
Tam metin bildiriler kitabında yayınlanacak tam metin bildirilerin 1-30 Nisan 2018 tarihleri arasında gönderilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra gönderilen çalışmalar dikkate alınmayacaktır. 
Katılımcılar tam metinlerini göndermek zorunda değildir. Tam metinleri yayınlamak katılımcılarımızın isteğine bağlıdır.

3. İsteyen katılımcılarımız çalışmalarını makale formatında Journal of the International Scientific Research (IBAD) (e-ISSN: 2536-4642) dergisine gönderebilecektir. Hakem sürecini başarıyla tamamlayan tüm makaleler bekletilmeden yayına alınacaktır. Yayınlanan her makaleye ücretsiz DOI numarası atanacaktır. Makalelerin dergiye gönderimi için herhangi bir son tarih bulunmamaktadır.


Daha önceki yayınlarımızı görmek için PUBLICATIONS sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

BİLDİRİ TAM METİN GÖNDERME SÜRECİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

İngilizce tam metin bildiri gönderim kuralları için lütfen Final Paper Submission sayfasını ziyaret ediniz.

İsteyen katılımcılarımızın tam metin bildirileri ISBN'li ve editörlü e-kitap olarak yayımlanacaktır. Tam metin bildiriler kitabı Türkçe ve İngilizce olarak iki ayrı kitap halinde hazırlanacaktır. Bildiriler kitabında yayımlanan tüm tam metin bildirilere ücretsiz olarak DOI numarası atanacaktır. 

Türkçe tam metin bildiriler kitabı indekslenmek üzere uluslararası indekslere gönderilecektir. 

İngilizce tam metin bildiriler kitabı ise indekslenmesi talebiyle Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index'e gönderilecektir. Kitabımızın indekslenmesinin kabul edilmesi halinde yazarlarımıza bilgi verilecektir. 

Tam metin bildiriler kitabında yayınlanacak tam metin bildirilerin 1-30 Nisan 2018 tarihleri arasında gönderilmesi gerekmektedir. Bu tarihten önce veya sonra gönderilen çalışmalar dikkate alınmayacaktır. 

Katılımcılar tam metinlerini göndermek zorunda değildir. Tam metinleri yayınlamak katılımcılarımızın isteğine bağlıdır.

Tam Metin Gönderme

Tam metinler ya dergimizde makale olarak veya bildiri kitabında tam metin bildiri olarak yayımlanabilir. Bir çalışma hem dergide hem de bildiri kitabında yayımlanamaz.

Tam Metinlerinizi Makale olarak Göndermek için (Hakem sürecine girer)
Bildirilerinizin http://dergipark.gov.tr/ibad sitesi üzerinde bulunan dergimizde makale olarak yayımlanabilmesi için çalışmanızın en az iki hakemden olumlu rapor alması gerekmektedir. Makale gönderimi için herhangi bir son tarih bulunmamaktadır.

Bildirinin tam metinlerini dergimizde makale olarak yayımlatmak isteyen katılımcılarımız aşağıdaki sırayı takip etmelidirler:
1. Önce kaydolunuz: http://dergipark.gov.tr/register/
2. Dergipark'a giriş yapınız: http://dergipark.gov.tr/login
3. Tam metninizi .doc veya .docx uzantılı word dosyası olarak sistem üzerinden http://dergipark.gov.tr/ibad sitesinde bulunan dergimize gönderiniz. 
 Makale gönderim kuralları dergi web sayfasında belirtilmiştir. Makale gönderimi ile ilgili yazım kuralları için lütfen tıklayınız

Tam Metinlerinizi Bildiri Kitabına Göndermek için (Hakem sürecine girmez)
Bildiriler kitabında hakem sürecine girmeden tam metinlerini yayımlatmak isteyen katılımcılarımız tam metinlerini tarafımıza göndermek için aşağıdaki sırayı takip etmelidirler.

1. Önce kaydolunuz: http://dergipark.gov.tr/register/
2. Dergipark'a giriş yapınız: http://dergipark.gov.tr/login
3. Tam metninizi tam metin template dosyası üzerinden .doc veya .docx uzantılı word dosyası olarak sistem üzerinden http://dergipark.gov.tr/ibad sitesinde bulunan dergimize makale gönderir gibi gönderiniz. 
4.  Gönderinizin en son aşamasında "Editöre Notlar" bölümünde gönderinizi bildiriler kitabında yayımlatmak istediğinizi belirtiniz.

BİLDİRİ TAM METİN TEMPLATE DOSYASI (Bildirinizi bu dosya üzerine koplayayıp gönderiniz.)

ÖRNEK TAM METİN BİLDİRİ DOSYASI

Tam Metin Yazım Kuralları

1.Ana Metin: A4 boyutunda (29.7x21 cm.) kağıtlara MS Word programında, Garamond veya Times New Roman yazı karakteri ile kaynakça dahil toplam 10 sayfayı geçmemesi gerekir.

2.Yazar ad(ları) ve adresi: Yazarın adı, soyadı büyük olmak üzere koyu, adresler ise normal ve italik karakterde harflerle yazılmalı; yazarın görev yaptığı kurum, haberleşme ve e-mail adresi belirtilmelidir.

3. Başlık: İçerikle uyumlu, onu en iyi ifade eden bir başlık olmalı, 14 punto koyu yazı karakteriyle yazılmalı.

4- Özet: Makalenin başında, konuyu kısa ve öz biçimde ifade eden ve en fazla 300 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce özet bulunmalıdır. Özet içinde, yararlanılan kaynaklara, şekil ve çizelge numaralarına değinilmemelidir. Özetin altında, en az 3, en çok 8 sözcükten oluşan anahtar kelimeler verilmelidir. Özet, 9 punto olarak yazılmalıdır.

5- Resimler: Parlak, sert (yüksek kontrastlı) fotoğraf kağıdına basılmalıdır. Ayrıca şekiller için verilen kurallara uyulmalıdır.

  Teknik imkana sahip yazarlar, şekil, çizelge ve resimleri aynen basabilecek nitelikte olmak şartı ile metin içindeki yerlerine yerleştirebilirler. Bu imkana sahip olmayanlar, bunlar için metin içinde aynı boyutta boşluk bırakarak içine şekil, çizelge veya resim numaralarını yazabilirler.

6- Dipnot yazım kuralları: Dipnotlar sayfa sonunda verilmelidir. Dipnotlar, Garamond veya Times New Roman ve 9 punto yazı tipinde olmalıdır.

7- Kaynak göstermede kullanılan format, APA (American Psychological Association) Style 6th Edition’dır. Gerek alıntılamalarda gerekse de kaynakça kısmında yazarlar, Amerikan Psikoloji Derneği’nin yayımladığı Amerikan Psikoloji Derneği Yayım Kılavuzu’nda belirtilen yazım kurallarını ve formatını takip etmelidir. Ayrıntılı bilgi için bakınız: http://www.apastyle.org/learn/tutorials/basics-tutorial.aspx

Kaynakça düzeni

Tek yazarlı:
YAŞAR EKİCİ, F. (2017). OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMU MÜDÜRLERİ VE DİĞER EĞİTİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN MÜDÜRLERİN İLETİŞİM BECERİLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD), 2 (2), 334-342. DOI: 10.21733/ibad.2120

Çok yazarlı:
ALICI, O., ÖZASLAN, K. (2018). YEREL YÖNETİMLERDE ALTYAPI SİSTEMLERİNİN SAYISALLAŞTIRILMASI VE SU KAYIPLARININ ÖNLENMESİ. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD), 3 (1), 204-218. DOI: 10.21733/ibad.381108

Metin içinde alıntı örneği:

Ekici (2017: 334), Alıcı vd. (2018: 204-205).

NOT: Burada belirtilmeyen durumlar için tutarlı olmak şartıyla yazar, kendi yöntemini belirleyebilir.Flag Counter