• https://www.facebook.com/ibadcongress/
  • https://twitter.com/ibad_bilimsel
IMPORTANT DATES
ÖNEMLİ TARİHLER
SCOPES
KONU BAŞLIKLARI / KAPSAM
ABSTRACT SUBMISSION
BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDER

Yayın Olanakları / Bildiri Yazım Kuralları

Yayın Olanakları

   YENİ:   YOĞUN TALEP ÜZERİNE KONGRE TÜRKÇE TAM METİNLERİ KİTABI DA YAYINLANACAKTIR.   

1. Tüm bildirilerin özetleri ISBN'li ve editörlü e-kitap olarak yayımlanacaktır.

2. İngilizce sunum yapan katılımcılarımızın dilemeleri halinde tam metin bildirileri ISBN'li ve editörlü e-kitap olarak yayımlanacaktır. 
İngilizce tam metin bildiriler kitabı indekslenmesi talebiyle Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index'e gönderilecektir. Kitabımızın indekslenmesinin kabul edilmesi halinde yazarlarımıza bilgi verilecektir.
Tam metin bildiriler kitabında yayınlanacak tam metin bildirilerin 3-15 Eylül 2020 tarihleri arasında template dosyasına kopyalanarak yazım kurallarına uygun bir şekilde ibadconferences@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra gönderilen çalışmalar dikkate alınmayacaktır. 
Katılımcılar tam metinlerini göndermek zorunda değildir. Tam metinleri yayınlamak katılımcılarımızın isteğine bağlıdır.

3. İsteyen katılımcılarımız eğitim ve sosyal bilimler alanındaki çalışmalarını makale formatında IBAD Sosyal Bilimler  http://dergipark.gov.tr/ibad  dergisine, sağlık ve fen bilimleri alanındaki çalışmalarını ise makale olarak IBAD Fen Bilimleri http://dergipark.gov.tr/izlek dergisine gönderebilir. Makalelerin dergiye gönderimi için herhangi bir son tarih bulunmamaktadır. Ancak tam metni yayınlanan bildiriler dergilere kabul edilmeyecektir.
IBAD Sosyal Bilimler Dergisi ile IBAD Fen Bilimleri dergisine kongrelerden bağımsız olarak da makale gönderilebilmektedir.

Daha önceki yayınlarımızı görmek için Proceedings&Abstracts sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

 BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERME KURALLARI

1. Bildiri özetleri 250-300 kelime olmalıdır. Özette araştırmanın sonuçları da belirtilmelidir.

2. 3-5 anahtar kelimeye yer verilmelidir.

3. Özette ara başlıklar, kaynak ve dipnot kullanılmamalıdır.

4. Sunum hangi dilde yapılacaksa sadece o dildeki özeti göndermek zorunludur.   

 
Tam Metin Gönderme

Tam metinler ya dergimizde makale olarak veya bildiri kitabında tam metin bildiri olarak yayımlanabilir. Bir çalışma hem dergide hem de bildiri kitabında yayımlanamaz.

Tam Metinlerinizi Bildiri Kitabına Göndermek için 
 

Kongremizde sadece İngilizce sunumların tam metinleri yayınlanacaktır. Bildiriler kitabında tam metinlerini yayımlatmak isteyen katılımcılarımız İngilizce bildirilerinin tam metinlerini template dosyası üzerinden 3-15 Eylül 2020 tarihleri arasında ibadconferences@gmail.com adresine mail atmalıdırlar.  
  
ÖRNEK TAM METİN BİLDİRİ DOSYASI (Bildirinizi bu dosya üzerine koplayayıp gönderiniz.)

Tam Metinlerinizi Makale olarak Göndermek için 

Eğitim ve Sosyal Bilimler alanına ait makalelerinizi http://dergipark.gov.tr/ibad sitesi, Sağlık ve Fen Bilimleri alanına ait makalelerinizi http://dergipark.gov.tr/izlek sitesi üzerinde yayın yapan dergilerimizde makale olarak yayımlanabilmesi için çalışmanızın en az iki hakemden olumlu rapor alması gerekmektedir. Makale gönderimi için herhangi bir son tarih bulunmamaktadır.

Bildirinin tam metinlerini dergimizde makale olarak yayımlatmak isteyen katılımcılarımız aşağıdaki sırayı takip etmelidirler:
1. Önce kaydolunuz: http://dergipark.gov.tr/register/
2. Dergipark'a giriş yapınız: http://dergipark.gov.tr/login
3. Tam metninizi .doc veya .docx uzantılı word dosyası olarak sistem üzerinden  dergimize gönderiniz. 
 Makale gönderim kuralları dergi web sayfasında belirtilmiştir. Makale gönderimi ile ilgili yazım kuralları için lütfen tıklayınız
Yardım videosu için lütfen tıklayınız.

 


Flag Counter