• https://www.facebook.com/ibadcongress/
  • https://twitter.com/ibad_bilimsel

Bildiri Yazım Kuralları

Bildiri Tam Metin Gönderme

İsteyen katılımcılarımızın tam metin bildirileri ISBN'li ve editörlü e-kitap olarak yayımlanacaktır. Bildiriler kitabında yayımlanan tüm tam metin bildirilere ücretsiz olarak DOI numarası atanacaktır. 

Türkçe tam metin bildiriler kitabı indekslenmek üzere uluslararası indekslere gönderilecektir. 

Tam metin bildiriler kitabında yayınlanacak tam metin bildirilerin 15-30 Ekim 2018 tarihleri arasında gönderilmesi gerekmektedir. Bu tarihten önce veya sonra gönderilen çalışmalar dikkate alınmayacaktır. 

Katılımcılar tam metinlerini göndermek zorunda değildir. Tam metinleri yayınlamak katılımcılarımızın isteğine bağlıdır.

Tam Metin Gönderme

Tam metinler ya dergimizde makale olarak veya bildiri kitabında tam metin bildiri olarak yayımlanabilir. Bir çalışma hem dergide hem de bildiri kitabında yayımlanamaz.

Tam Metinlerinizi Makale olarak Göndermek için  
Bildirilerinizin http://dergipark.gov.tr/ibad sitesi üzerinde bulunan dergimizde makale olarak yayımlanabilmesi için çalışmanızın en az iki hakemden olumlu rapor alması gerekmektedir. Makale gönderimi için herhangi bir son tarih bulunmamaktadır.

Bildirinin tam metinlerini dergimizde makale olarak yayımlatmak isteyen katılımcılarımız aşağıdaki sırayı takip etmelidirler:
1. Önce kaydolunuz: http://dergipark.gov.tr/register/
2. Dergipark'a giriş yapınız: http://dergipark.gov.tr/login
3. Tam metninizi .doc veya .docx uzantılı word dosyası olarak sistem üzerinden http://dergipark.gov.tr/ibad sitesinde bulunan dergimize gönderiniz. 
 Makale gönderim kuralları dergi web sayfasında belirtilmiştir. Makale gönderimi ile ilgili yazım kuralları için lütfen tıklayınız
Dergipark yardım videosu için lütfen tıklayınız.

Tam Metinlerinizi Bildiri Kitabına Göndermek için 
Bildiriler kitabında tam metinlerini yayımlatmak isteyen katılımcılarımız tam metinlerini tarafımıza göndermek için aşağıdaki sırayı takip etmelidirler.

1. Önce kaydolunuz: http://dergipark.gov.tr/register/
2. Dergipark'a giriş yapınız: http://dergipark.gov.tr/login
3. Tam metninizi tam metin template dosyası üzerinden .doc veya .docx uzantılı word dosyası olarak sistem üzerinden http://dergipark.gov.tr/ibad sitesinde bulunan dergimize makale gönderir gibi gönderiniz. 
4.  Gönderinizin en son aşamasında "Editöre Notlar" bölümünde gönderinizi bildiriler kitabında yayımlatmak istediğinizi belirtiniz.
Dergipark yardım videosu için lütfen tıklayınız.

BİLDİRİ TAM METİN TEMPLATE DOSYASI (Bildirinizi bu dosya üzerine koplayayıp gönderiniz.)

ÖRNEK TAM METİN BİLDİRİ DOSYASI

Tam Metin Yazım Kuralları

1.Ana Metin: A4 boyutunda (29.7x21 cm.) kağıtlara MS Word programında, Garamond veya Times New Roman yazı karakteri ile kaynakça dahil toplam 15 sayfayı geçmemesi gerekir.

2.Yazar ad(ları) ve adresi: Yazarın adı, soyadı büyük olmak üzere koyu, adresler ise normal ve italik karakterde harflerle yazılmalı; yazarın görev yaptığı kurum, haberleşme ve e-mail adresi belirtilmelidir.

3. Başlık: İçerikle uyumlu, onu en iyi ifade eden bir başlık olmalı, 14 punto koyu yazı karakteriyle yazılmalı.

4- Özet: Makalenin başında, konuyu kısa ve öz biçimde ifade eden ve en fazla 300 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce özet bulunmalıdır. Özet içinde, yararlanılan kaynaklara, şekil ve çizelge numaralarına değinilmemelidir. Özetin altında, en az 3, en çok 8 sözcükten oluşan anahtar kelimeler verilmelidir. Özet, 9 punto olarak yazılmalıdır.

5- Resimler: Parlak, sert (yüksek kontrastlı) fotoğraf kağıdına basılmalıdır. Ayrıca şekiller için verilen kurallara uyulmalıdır.

  Teknik imkana sahip yazarlar, şekil, çizelge ve resimleri aynen basabilecek nitelikte olmak şartı ile metin içindeki yerlerine yerleştirebilirler. Bu imkana sahip olmayanlar, bunlar için metin içinde aynı boyutta boşluk bırakarak içine şekil, çizelge veya resim numaralarını yazabilirler.

6- Dipnot yazım kuralları: Dipnotlar sayfa sonunda verilmelidir. Dipnotlar, Garamond veya Times New Roman ve 9 punto yazı tipinde olmalıdır.

7- Kaynak göstermede kullanılan format, APA (American Psychological Association) Style 6th Edition’dır. Gerek alıntılamalarda gerekse de kaynakça kısmında yazarlar, Amerikan Psikoloji Derneği’nin yayımladığı Amerikan Psikoloji Derneği Yayım Kılavuzu’nda belirtilen yazım kurallarını ve formatını takip etmelidir. Ayrıntılı bilgi için bakınız: http://www.apastyle.org/learn/tutorials/basics-tutorial.aspx

Kaynakça düzeni

Tek yazarlı:
YAŞAR EKİCİ, F. (2017). OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMU MÜDÜRLERİ VE DİĞER EĞİTİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN MÜDÜRLERİN İLETİŞİM BECERİLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD), 2 (2), 334-342. DOI: 10.21733/ibad.2120

Çok yazarlı:
ALICI, O., ÖZASLAN, K. (2018). YEREL YÖNETİMLERDE ALTYAPI SİSTEMLERİNİN SAYISALLAŞTIRILMASI VE SU KAYIPLARININ ÖNLENMESİ. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD), 3 (1), 204-218. DOI: 10.21733/ibad.381108

Metin içinde alıntı örneği:

Ekici (2017: 334), Alıcı vd. (2018: 204-205).

NOT: Burada belirtilmeyen durumlar için tutarlı olmak şartıyla yazar, kendi yöntemini belirleyebilir.
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar5.75905.7821
Euro6.54306.5692
Takvim
Değerli ICES-2018 Katılımcısı,
Akademik teşvik başvurusunda bulunmak için kongre tam metin kitabımızın 2. cildi yayımlanacaktır. Dileyen katılımcılarımızdan tam metinleri daha önce herhangi bir yerde makale veya bildiri olarak yayımlanmamış olanlar 15-30 Ekim tarihleri arasında bildirilerini bu sayfadaki yönlendirmeler doğrultusunda template dosyası üzerinden sisteme yükleyebilirler.
Belirtilen tarihten önce veya sonra gönderilen çalışmalar dikkate alınamayacaktır.